Perşembe, Haziran 30, 2011

Hakikaten Harakiri

Aşağıdaki ifadeler, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun, Harakiri dergisi hakkında aldığı karardan alınma. Bahsettiğim kurul " Dergide yer alan çizim ve resimlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde zararlı tesir yapacak nitelikte olduğu " kılıfıyla derginin içeriğine sınırlama getirmiş, sonra da asıl niyetini belli ederek ; Derginin dağıtım miktarının üzerinden yüzde 40 artı KDV para cezası vermişti.


Oysa ki dergi kurucularından, karikatürist Kutlukhan Perker, dergi ile ilgili Amacımız bu dergiyi bir kişi almasın, o bir eve girsin çocuk da, anne de, baba da o evdeki ihtiyar da okusun istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.


Beyefendiler milletin şeyinin derdine düşmeye devam ediyor ısrarla. Yalnız bu hızla giderseler, pek sevgili başbakanımızın " 3 Çocuk " projesi gerekleşmeyecek gibi. Hakikaten bir karikatür dergisinin, evlilik dışı ilişkileri tetikleyeceğini düşünmek ve bu nedenle sansür uygulamak, derginin kapatılmasını gerektirecek derecede maddi cezalar vermek için nasıl bir kafa gerekiyor merak ediyorum. Teşekkür ederiz bizi koruduğunuz ve kadınların cinsel meta olarak görülmesini engellediğiniz için ! 


Buda yukarıda bahsettiğim kurul kararından ifadeler."Derginin 15'inci sayfasında; "Bencil" yazısının yanında kadının cinsel organının göründüğü, 44. sayfada kadın erkek ikili tamamen çıplak değişik pozisyonda cinsi münasebetin ortaya konduğu çizimlerde görsel cazibeyi öne çıkararak, cinsel kışkırtıcılığı artırıcı karikatürize resimlerin bulunduğu konuşma yazılarında da desteklendiği çizgi resim ve fotoroman türündeki çizim ve anlatımların çocuklarımız üzerinde daha etkili olduğu, bu tür yayınlarda dergide olduğu gibi evlilik dışı ilişkileri özendirir biçimde karikatürize çizimlere ve fotoromanlara yer verildiği, cinsel görselliğin öne çıkarılarak kadının cinsel meta olarak algılanmasına yol açacağı kuşkusuzdur.
Toplumlar, varlıklarını koruyabilmek ve toplum düzenini sağlayabilmek amacıyla sosyal normları oluşturmuşlardır. Basın-yayın, araç ve organları bu normlara bizzat uymak zorunda oldukları gibi, toplumu da bu konuda yönlendirme, ikaz etme, hatırlatma görev ve sorumluluğu ile de yükümlüdürler bu görev sorumluluk toplumsal niteliktedir..." 

0 sallama:

Yorum Gönder

Çekinme söyle